26 juillet 2012

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takvimi (2012 – 2013)

 

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takvimi (2012 – 2013)

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takvim

 

 

Temmuz 2012

 

2.7.2012 Pazartesi

YADYOK Yaz Programı derslerinin başlaması

2-3.7.2012 Pazartesi-Salı

a) Yaz Öğretimi ders ekleme/bırakma dönemi (Saat:10:00)

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi ders ekleme/bırakma dönemi

(Saat:10:00)

2-6.7.2012 Pazartesi-Cuma

2012-2013 Akademik yılında Lisans Programlarına yerleştirilmek isteyen Yabancı Uyruklu adaylar için

başvuru dönemi

9.7.2012 Pazartesi

II. Öğretim yüksek lisans programlarının 2012-2013 Akademik yılı I. Yarıyılı için kabul işlemleriyle

ilgili olarak aldıkları kararları Enstitü Müdürlüklerine bildirmesi için son gün

10.7.2012 Salı

Enstitü Yönetim Kurulları’nın 2012-2013 Akademik yılı I. yarıyıl için II. Öğretim yüksek lisans

programlarına kabul işlemleriyle ilgili olarak aldıkları kararları Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne

bildirmesi için son gün

16-27.7.2012 Pazartesi-Cuma

Üniversite içi ve dışı yatay geçiş için başvuru dönemi

17-18.7.2012 Salı-Çarşamba

a) Yaz Öğretimi dersten çekilme dönemi (Saat:10:00)

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi dersten çekilme dönemi (Saat:10:00)

 

Ağustos 2012

 

2.8.2012 Perşembe

Üniversite içi ve dışı yatay geçiş başvuru belgelerinin ilgili Yüksekokul ve Fakültelere gönderilmesi

3.8.2012 Cuma

a) Yaz Öğretimi derslerinin son günü

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi derslerinin son günü

c) Not verme için sistemin açılması (Saat:10:00)

6-7-8.8.2012 Pazartesi-Salı-Çarşamba

Yaz Öğretimi ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi dönem sonu sınavları

6-10.8.2012 Pazartesi-Cuma

2012/2013 Akademik yılı I. Yarıyıl için üniversite içi ve dışı yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar

için Bilim Sınavları

10.8.2012 Cuma

a)YADYOK Yaz Programı derslerinin son günü

b) Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurullarının yabancı uyruklu özel öğrenci kabul

işlemleriyle ilgili kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne ve Uluslararası İlişkiler Ofisine

bildirmeleri için son gün

14.8.2012 Salı

a) İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) (Bütünleme hakkı olan YADYOK öğrencileri ve dış yatay geçiş

yapan öğrenciler için)

b) Not verme için sistemin kapanması (Saat: 24:00)

19-21.8.2012 Pazar-Salı

Şeker Bayramı (Tatil)

24.8.2012 Cuma

 

TC uyruklu özel öğrenci başvuruları için son gün

28.8.2012 Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) sonuçlarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün

30.8.2012 Perşembe

Zafer Bayramı (Tatil)

 

Eylül 2012

 

3.9.2012 Pazartesi

Birimler tarafından kota girişleri için sistemin açılması

3-5.9.2012 Pazartesi-Çarşamba

Yeni yerleştirilen lisans öğrencilerinin ön kayıtları

6.9.2012 Perşembe

a) YADYOK düzey belirleme sınavı

b) Birimler tarafından tüm ders değişikliklerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son

gün

6-7.9.2012 Perşembe-Cuma

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ön kayıtları

7.9.2012 Cuma

a) Yeni yerleştirilen lisans öğrencileri ile bahar ve yaz yeterlik sınavını veremeyen YADYOK öğrencileri

için İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)

b) Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurullarının TC uyruklu özel öğrenci kabul işlemleriyle

ilgili kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne ve Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri için son

gün

c) Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarının I.yarıyıl için yatay geçiş kabul işlemleriyle ilgili olarak

aldıkları kararları Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirmesi için son gün

10-11.9.2012 Pazartesi-Salı

a) Özel öğrenciler ve değişim öğrencilerinin ön kayıtları

b) Yeni kabul edilen üniversite içi ve dışı yatay geçiş öğrencilerinin ön kayıtları

12.9.2012 Çarşamba

a) Birimler tarafından kota girişlerinin tamamlanması için son gün

b) Özel öğrenciler ve değişim öğrencileri için Üniversiteyi Tanıtım günü

14.9.2012 Cuma

İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) sonuçlarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi

17.9.2012 Pazartesi

Kayıt sisteminin açılması (Saat: 10:00)

19.9.2012 Çarşamba

Tüm öğrencilerin kayıt danışmanları ile görüşme günü

20.9.2012 Perşembe

Kayıt sisteminin öğrencilerin erişimine kapatılması (Saat: 19:00)

21.9.2012 Cuma

a) Kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatılması (Saat: 19:00)

b) Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik muafiyet sınavları

c) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının diploma töreni

24.9.2012 Pazartesi

a) 2012-2013 Akademik yılı I.yarıyıl derslerinin başlaması (YADYOK Hazırlık sınıfı dahil)

b) Sadece programı danışmanları tarafından reddedilen (Reject) öğrenciler ve danışmanlar için kayıt

sisteminin açılması (Saat:10:00) (Saat:19:00 da öğrenciye kapanacaktır.)

25.9.2012 Salı

 

Kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatılması (Saat:19:00)

25-26.9.2012 Salı-Çarşamba

Yeni gelen öğrencilere Üniversiteyi Tanıtım Programı

 

Ekim 2012

 

1.10.2012 Pazartesi

Kayıt sisteminin açılması (Saat:10:00)(ders ekleme/bırakma için)

1-3.10.2012 Pazartesi-Çarşamba

Ders ekleme/bırakma dönemi (Açılış, Saat: 10.00 – Kapanış Saat: 19.00)

3.10.2012 Çarşamba

Kayıt sisteminin öğrencinin erişimine kapanması (Saat 19:00) (ders ekleme/bırakma için)

4.10.2012 Perşembe

Kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapanması (Saat: 19:00) (ders ekleme/bırakma için)

12.10.2012 Cuma

a) Bahar dönemi yabancı uyruklu değişim ve özel öğrenci başvuruları için son gün

b) 2012-2013 Akademik Yılı II.yarıyılı için istenen ders programı değişiklikleri, yeni program ve

ders önerileri, ders adı, kodu ve/veya içerik değişiklikleri ile ilgili kararların Fakülte Dekanlıkları,

Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri tarafından Rektörlük Makamına bildirilmesi için son gün

15.10.2012 Pazartesi

2012-2013 Akademik yılı II. yarıyıl “kitle dersleri” program önerilerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne

bildirilmesi için son gün

24.10.2012 Çarşamba

Arife (Saat 13:00’dan sonra tatil)

25-28.10.2012 Perşembe-Pazar

Kurban Bayramı (Tatil)

29.10.2012 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı (Tatil)

 

Kasım 2012

 

2.11.2012 Cuma

2012-2013 Akademik yılı II. yarıyılında verilecek tüm derslerin program önerilerinin Kayıt İşleri Şube

Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün

10.11.2012 Cumartesi

Atatürk’ü anma günü

14.11.2012 Çarşamba

2012-2013 Akademik yılı II. yarıyılında üniversite içi yatay geçiş, yandal ve lisansüstü programlara

asgari başvuru ve kabul koşulları (kontenjan, ortalama ve benzeri) ile Bilim Sınav tarihlerinin Kayıt

İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün

23.11.2012 Cuma

Yaz Öğretiminde açılacak ders önerilerinin Yaz Öğretimi Koordinatörlüğüne bildirilmesi için son gün

27-29.11.2012 Salı-Perşembe

Dersten çekilme dönemi

27.11.2012 Salı

Dersten çekilme için kayıt sisteminin açılması (Saat:10:00)

29.11.2012 Perşembe

a) Kayıt sisteminin dersten çekilme için öğrencilerin erişimine kapatılması (Saat:19:00 )

b) Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri tarafından 2012-2013Akademik yılı I.

yarıyıl sonu sınav tarihlerinde yapılacak değişiklikler için ÜYK’na başvurunun son günü

 

30.11.2012 Cuma

Kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapanması (Saat:19:00) (dersten çekilme için)

 

Aralık 2012

 

7.12.2012 Cuma

a) Yarıyıl izni istemek için başvuruların son günü

b) Bahar dönemi için TC uyruklu özel öğrenci başvuruları için son gün

24-28.12.2012 Pazartesi – Cuma

YADYOK Kış Tatili

26.12.2012 Çarşamba

2012-2013 Akademik yılı I.yarıyıl derslerinin son günü

27.12.2012 Perşembe

Not verme için sistemin açılması (Saat: 10:00)

27-28.12.2012 Perşembe – Cuma

Kültür ve dil dersleri 2012-2013 Akademik Yılı I. yarıyıl sonu sınavları

29.12.2012 Cumartesi

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları 2012-2013 Akademik Yılı I. yarıyıl derslerinin son günü

 

Ocak 2013

 

1.1.2013 Salı

Yılbaşı (Tatil)

2.1.2013 Çarşamba

2013-2014 Akademik yılı I.yarıyılında görevlendirilecek Yabancı uyruklu öğretim üyesi önerilerinin

Rektörlüğe bildirilmesi için son gün

2-9.1.2013 Çarşamba-Çarşamba

Üniversite içi yatay geçiş ve lisansüstü programlar için başvuru dönemi

2-15.1.2013 Çarşamba-Salı

2012-2013 Akademik Yılı I.yarıyıl sonu sınavları

14.1.2013 Pazartesi

Üniversite içi yatay geçiş ve lisansüstü programlara başvuru belgelerinin ilgili Fakülte, Yüksekokul ve

Enstitülere gönderilmesi

16.1.2013 Çarşamba

Mazeret Komisyonu Toplantısı (Saat:14:30)

17-18-21.1.2013 Perşembe-Cuma-Pazartesi

E ve mazeret sınavları

17-22.1.2013 Perşembe-Salı

Üniversite içi yatay geçiş ve lisansüstü programlara başvuran adaylar için Bilim Sınavları

18.1.2013 Cuma

YADYOK Hazırlık sınıfları I. yarıyıl derslerinin son günü

23.1.2013 Çarşamba

İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)

24.1.2013 Perşembe

a) Not verme için sistemin kapanması ( Saat: 24:00)

(E ve mazeret sınavı sonuçları, tez dersleri (690,790) notları ile seminer ve araştırma dersleri

(579,699) notları dahil)

b) 2012/2013 II. yarıyılında açılacak olan tüm ders değişikliklerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne

bildirilmesi için son gün

25-28.1.2013 Cuma-Pazartesi

 

I notları için not verme işlemi (Açılış saat:10:00-Kapanış saat: 24:00)

31.1.2013 Perşembe

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurullarının uluslararası özel öğrenci kabul işlemleriyle ilgili

kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne ve Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri için son gün

 

Şubat 2013

 

1.2.2013 Cuma

a) İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) sonuçlarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi

b) 2013-2014 Akademik Yılı I.yarıyılı için lisansüstü programlara asgari başvuru ve kabul koşulları

(kontenjan, ortalama ve benzeri) ile Bilim Sınav tarihlerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne

bildirilmesi için son gün

4.2.2013 Pazartesi

a) YADYOK Başlangıç düzeyi öğrencilerinin II. Yarıyıl derslerinin başlaması

b) Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurullarının, üniversite içi yatay geçiş, yandal ve lisansüstü

yeni kabul işlemleriyle ilgili kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirmeleri için son gün

5.2.2013 Salı

Üniversite içi yatay geçiş ve yeni kabul edilen lisansüstü öğrencilerin ön kayıtları

6-7.2.2013 Çarşamba-Perşembe

Özel ve değişim öğrencilerinin ön kayıtları

7.2.2013 Perşembe

a) Birimler tarafından kota girişlerinin tamamlanması için son gün

b) On-line ödeme sistemi açılış (Saat: 07:00)

8.2.2013 Cuma

Özel ve değişim öğrencileri için Üniversiteyi tanıtım günü

11.2.2013 Pazartesi

a) Akademik kayıt sisteminin açılması ( Saat: 10:00)

b) Kimya, Bilgisayar Mühendisliği muafiyet sınavları

12.2.2013 Salı

a) Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik muafiyet sınavları

b) Tüm öğrencilerin kayıt danışmanları ile görüşme günü

13.2.2013 Çarşamba

a) On-line ödeme sistemi kapanış (Saat: 17:00)

b) Akademik kayıt sisteminin öğrencilerin erişimine kapatılması (Saat:19:00)

14.2.2013 Perşembe

Akademik kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatılması (Saat: 24:00)

15.2.2013 Cuma

Sadece programı danışmanlar tarafından reddedilen öğrenciler ve danışmanlar için akademik kayıt

sisteminin açılması (Saat: 10:00) ( Saat: 19:00 da öğrenciye kapanacaktır.)

18.2.2013 Pazartesi

a) 2012-2013 Akademik Yılı II. yarıyıl derslerinin başlaması (YADYOK hazırlık sınıfı dahil)

b) Akademik kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatılması (Saat: 24:00)

21.2.2013 Perşembe

Ders ekleme/bırakma dönemi için on-line ödeme sistemi açılış (07:00)

26.2.2013 Salı

Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt sisteminin açılması (Saat: 10:00)

26-28.2.2013 Salı-Perşembe

Ders ekleme/bırakma dönemi

28.2.2013 Perşembe

 

a) Ders ekleme/bırakma dönemi için on-line ödeme sistemi kapanış (17:00)

b) Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt sisteminin öğrencilerin erişimine kapatılması

(Saat:19:00)

 

Mart 2013

 

1.3.2013 Cuma

Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatılması

(Saat: 24:00)

12.3.2013 Salı

2013-2014 Akademik Yılı I. Yarıyıl " kitle dersleri" program önerilerinin Kayıt İşleri Şube

Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün

29.3.2013 Cuma

2013-2014 Akademik Yılı I.yarıyılı için istenen ders programı değişiklikleri, yeni program ve ders

önerileri, ders adı, kodu ve/veya içerik değişiklikleri ile ilgili kararların Fakülte Dekanlıkları,

Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri tarafından Rektörlük Makamına bildirilmesi için son gün

 

Nisan 2013

 

1-24.4.2013 Pazartesi-Çarşamba

2013-2014 Akademik yılı I. yarıyıl için lisansüstü programlara başvuru dönemi

5.4.2013 Cuma

2013-2014 Akademik yılı I.yarıyılında verilecek tüm derslerin program önerilerinin Fakülte,

Yüksekokul ve Enstitülerden Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün

8.4.2013 Pazartesi

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Yaz Döneminde açılacak derslerin Kayıt İşleri Şube

Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün

12.4.2013 Cuma

Uluslararası Değişim ve Özel Öğrencilerin Sonbahar ve Bahar dönemleri için son başvuru günü

16-18.4.2013 Salı-Perşembe

Dersten çekilme dönemi

16.4.2013 Salı

Dersten çekilme için kayıt sisteminin açılması (Saat:10:00)

18.4.2013 Perşembe

Kayıt sisteminin dersten çekilme için öğrencilerin erişimine kapatılması (Saat:19:00)

19.4.2013 Cuma

a) Kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatılması (Saat:24:00) (dersten çekilme için)

b) Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri tarafından 2012-2013 Akademik yılı II.

yarıyıl sonu sınav tarihlerinde yapılacak değişiklikler için ÜYK'na başvurunun son günü

22-26.4.20132 Pazartesi - Cuma

Bahar Tatili

23.4.2013 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tatil)

30.4.2013 Salı

Lisansüstü başvuru belgelerinin ilgili Enstitülere gönderilmesi

 

Mayıs 2013

 

1.5.2013 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü (Tatil)

2-23.5.2013 Perşembe-Perşembe

 

2013-2014 Akademik yılı I. yarıyıl için lisansüstü programlara başvuran adaylar için Bilim Sınavları

dönemi

6.5.2013 Pazartesi

Yarıyıl izni istemek için başvuruların son günü

7-9.5.2013 Salı-Perşembe

Yaz Öğretimi ön kayıtları

10.5.2013 Cuma

2013-2014 Akademik Yılı I. yarıyılında üniversite içi, dışı yatay geçiş ve yandal için başvuru ve kabul

koşulları (ortalama ve benzeri) ile Bilim Sınav tarihlerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi

için son gün

19.5.2013 Pazar

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

21.5.2013 Salı

Lisansüstü hazırlık sınıfı için başvuru yapan öğrencilerin düzey belirleme sınavı

22.5.2013 Çarşamba

Düzey belirleme sınav sonuçlarının açıklanması

23.5.2013 Perşembe

2012-2013 Akademik Yılı II. yarıyıl derslerinin son günü

24-25.5.2013 Cuma-Cumartesi

Kültür ve dil dersleri 2012-2013 Akademik Yılı II. yarıyıl sonu sınavları

24.5.2013 Cuma

a) Not verme için sistemin açılması (Saat: 10:00)

b) 2013-2014 Akademik yılı II. yarıyılında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim üyesi

önerilerinin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün

25.5.2013 Cumartesi

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları 2012-2013 Akademik Yılı II. yarıyıl derslerinin son günü

27.5-8.6.2013 Pazartesi-Cumartesi

2012-2013 Akademik Yılı II. yarıyıl sonu sınavları (5.6.2013 hariç)

31.5.2013 Cuma

YADYOK hazırlık sınıfları derslerinin son günü

 

Haziran 2013

 

27.5-8.6.2013 Pazartesi-Cumartesi

2012-2013 Akademik Yılı II. yarıyıl sonu sınavları (5.6.2013 hariç)

3-21.6.2013 Pazartesi - Cuma

2013-2014 Akademik yılı I. Yarıyılı için II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru dönemi

5.6.2013 Çarşamba

YADYOK İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)

7.6.2013 Cuma

Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci yerleştirmede kullanılacak kriterlerin Yüksekokul ve

Fakülteler tarafından Rektörlüğe gönderilmesi için son gün

10.6.2013 Pazartesi

Mazeret Komisyonu toplantısı (Saat: 14:30)

11-13.6.2013 Salı-Perşembe

E ve mazeret sınavları

14.6.2013 Cuma

a) Not verme için sistemin kapanması (Saat: 24:00) (E ve mazeret sınavı sonuçları, tez dersleri

(690,790) notları ile seminer ve araştırma dersleri (579,699) notları dahil)

 

b) İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) sonuçlarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son

gün

c) Anabilim Dalları ve lisansüstü programların 2013-2014 Akademik yılı I. yarıyıl için Lisansüstü kabul

işlemleriyle ilgili olarak aldıkları kararları Enstitü Müdürlüklerine bildirmesi için son gün

17-18.6.2013 Pazartesi-Salı

I notları için not verme işlemi (Açılış saat:10:00-Kapanış saat: 24:00)

17-19.6.2013 Pazartesi-Çarşamba

YADYOK Yaz Programı kayıtları

19-20.6.2013 Çarşamba-Perşembe

a) Yaz Öğretimi kesin kayıtları (Saat:10:00)

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi kayıtları (Saat:10:00)

19.6.2013 Çarşamba

Enstitü Yönetim Kurullarının 2013-2014 Akademik yılı I. yarıyıl için Lisansüstü kabul işlemleriyle ilgili

olarak aldıkları kararları Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirmesi için son gün

20.6.2013 Perşembe

Mezuniyet kararı almak için Yönetim Kurullarının toplanması için son gün

24.6.2013 Pazartesi

a) Yaz Öğretimi derslerinin başlaması

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi derslerinin başlaması

c) YADYOK Yaz Programı derslerinin başlaması

26.6 – 5.7.2013 Çarşamba-Cuma

2013-2014 Akademik yılı I. Yarıyılı için II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran

adaylar için bilim sınavları dönemi

27-28.6.2013 Perşembe-Cuma

Mezuniyet Töreni (Cuma günü Yaz Öğretimi ve Yaz Dönemi dersleri yapılmayacaktır)

 

Temmuz 2013

 

1-2.7.2013 Pazartesi-Salı

a) Yaz Öğretimi ders ekleme/bırakma dönemi (Saat:10:00)

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi ders ekleme/bırakma dönemi

(Saat:10:00)

1-5.7.2013 Pazartesi-Cuma

2013-2014 Akademik yılında Lisans Programlarına yerleştirilmek isteyen Yabancı Uyruklu adaylar için

başvuru dönemi

12.7.2013 Cuma

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının 2013-2014 Akademik yılı I. Yarıyılı için kabul

işlemleriyle ilgili olarak aldıkları kararları Enstitü Müdürlüklerine bildirmesi için son gün

15-26.7.2013 Pazartesi-Cuma

Üniversite içi ve dışı yatay geçiş için başvuru dönemi

16-17.7.2013 Salı-Çarşamba

a) Yaz Öğretimi dersten çekilme dönemi (Saat:10:00)

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi dersten çekilme dönemi (Saat:10:00)

19.7.2013 Cuma

Enstitü Yönetim Kurulları'nın 2013-2014 Akademik yılı I. yarıyıl için II. Öğretim tezsiz yüksek lisans

programlarına kabul işlemleriyle ilgili olarak aldıkları kararları Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne

bildirmesi için son gün

 

Ağustos 2013

 

1.8.2013 Perşembe

Üniversite içi ve dışı yatay geçiş başvuru belgelerinin ilgili Yüksekokul ve Fakültelere gönderilmesi

2.8.2013 Cuma

a) Yaz Öğretimi derslerinin son günü

b) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi derslerinin son günü

c) YADYOK Yaz Programı derslerinin son günü

ç) Not verme için sistemin açılması (Saat:10:00)

5-6-7.8.2013 Pazartesi-Salı-Çarşamba

Yaz Öğretimi ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yaz Dönemi dönem sonu sınavları

5-13.8.2013 Pazartesi-Salı

2013/2014 Akademik yılı I. Yarıyıl için üniversite içi ve dışı yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar

için Bilim Sınavları

6.8.2013 Salı

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurullarının uluslararası özel öğrenci kabul işlemleriyle ilgili

kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne ve Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri için son gün

7.8.2013 Çarşamba

Arife (Saat 13:00'dan sonra tatil)

8-10.8.2013 Perşembe-Cumartesi

Şeker Bayramı (Tatil)

13.8.2013 Salı

a) İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) (Bütünleme hakkı olan YADYOK öğrencileri ve dış yatay geçiş

yapan öğrenciler için)

b) Not verme için sistemin kapanması (Saat: 24:00)

23.8.2013 Cuma

a) TC uyruklu özel öğrenci başvuruları için son gün

b) İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT) sonuçlarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son

gün

30.8.2013 Cuma

Zafer Bayramı (Tatil)


Commentaires sur Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takvimi (2012 – 2013)

Nouveau commentaire